I. Với các sản phẩm do Ali247 cung cấp: Nếu lỗi của nhà sản xuất, 1 đổi 1:

-> Ali247 sẽ đổi ngay 01 sản phẩm mới tương tự hoặc hoàn tiền 100% cho tất cả các khách hàng.

II. Với các sản phẩm chính hãng:

-> Áp dụng theo qui định của từng hãng: bảo hành 6 tháng, 1 năm, 2 năm hoặc trọn đời.