Khay, kệ và hộp chứa đồ dụng cụ

Việc bảo quản, việc tìm kiếm đồ đạc sẽ thuận lợi hơn với các sản phẩm khay, kệ và hộp đựng đồ nghề dụng cụ do ali247 cung cấp

12 Sản phẩm

Sắp xếp

Khay chứa dụng cụ bằng từ tính Genius 004048

Special Price 545.000 ₫

Giá mới: 550.000 ₫

Thùng công cụ Buddy K0001

Special Price 155.000 ₫

Giá mới: 195.000 ₫

Thùng công cụ 422mm Buddy K0004

Special Price 350.000 ₫

Giá mới: 375.000 ₫

Thùng công cụ 421mm Buddy K0003

Special Price 325.000 ₫

Giá mới: 355.000 ₫

Thùng công cụ 370mm Buddy K0002

Special Price 175.000 ₫

Giá mới: 215.000 ₫

Khay chứa dụng cụ có nam châm Genius 002034

Special Price 265.000 ₫

Giá mới: 295.000 ₫

Hộp đựng đồ nghề Century GIHA-1014

Special Price 175.000 ₫

Giá mới: 225.000 ₫

Hộp đựng đồ nghề Shuter TB-901

Special Price 235.000 ₫

Giá mới: 257.000 ₫

Khay chứa dụng cụ bằng từ tính Genius 003047 (Bạc)

Special Price 355.000 ₫

Giá mới: 495.000 ₫

Khay chứa dụng cụ bằng từ tính Genius 001036 (Bạc)

Special Price 135.000 ₫

Giá mới: 249.000 ₫

Khay chứa dụng cụ bằng từ tính Genius 001036 (Bạc)

Special Price 125.000 ₫

Giá mới: 238.000 ₫

Khay chứa dụng cụ bằng từ tính Genius 003047 (Bạc)

Special Price 355.000 ₫

Giá mới: 395.000 ₫